Wednesday, July 18, 2012

kavrayış-içgörü

"Harfleri algılamak, onları yalnız gözlerimle bir kitapta okumak değil, içimde onları bana açıklayan bir çevirmen yaratmak, sözlere dönüşmeyen duyuları anlamak, işte insanın kendi ruhu ile açık bir dille anlaşabilmesinin anahtarının burada olduğunu kavradım."

Gustav Meyrink, Golem

No comments: